Zajęcia

Zajęcia

Humanistyczny Uniwersytet dla Dzieci rozpoczyna w tym roku szósty rok działalności przy Akademii Humanistycznej. Prowadzimy zajęcia trwające od godziny zegarowej do półtorej, zwykle w co drugą sobotę. Terminy bywają też dostosowywane do możliwości czasowych gości – wykładowców.

Staramy się, by zajęcia były możliwie jak najbardziej różnorodne, choć ich większość jest z dziedzin humanistycznych. Najczęściej jest to krótki wykład i warsztaty. Odbywały się zajęcia z różnych epok historycznych i różnych cywilizacji, z archeologii, języków obcych starożytnych i współczesnych, filozofii, Biblii, o krajach współczesnych, prowadzone przez gości zagranicznych, spotkania z muzykami, z plastykami, z archeozoologią. Zajęcia prowadzą nasi wykładowcy, czasem z udziałem studentów oraz zapraszani wykładowcy – Polacy i obcokrajowcy.

Harmonogram jest ustalany na bieżąco, a rodzice są informowani o kolejnych zajęciach drogą elektroniczną.

Koszt jednego semestru 60 złotych (120 zł za rok akademicki).

Bardzo prosimy, by dzieci przynosiły ze sobą piórnik, a w nim podstawowe przybory i kredki oraz mazaki.

Z dumą przekazujemy także, iż – za zgodą rodziców – na grupie dzieci uczęszczających na zajęcia Uniwersytetu zostały przeprowadzone badania naukowe koncentrujące się na ich rozwoju. Na początku okresu badawczego dzieci nie odbiegały znacznie od innej grupy, dzieci z uważanej za dobrą klasy szkoły podstawowej. Natomiast na koniec grupa małych studentów zademonstrowała duży postęp rozwoju zdolności komunikacyjnych i wyobraźni.