Historia Uniwersytetu

Historia Uniwersytetu

Humanistyczny Uniwersytet dla Dzieci (HUD) to nowoczesna metoda edukacyjna wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich, adresowana do dzieci w wieku 4-11 lat i przystosowana do ich możliwości percepcyjnych i poznawczych. Nasze programy realizują procesowe nauczanie i są komplementarne – nie jest to jednorazowa przygoda z efektownie pokazaną nauką, ale spójny cykl zajęć mających za cel rozbudzenie w dzieciach pasji i ułatwienie im odkrycia własnych zainteresowań. Duży nacisk kładziemy na krytyczne myślenie na swój temat oraz otaczającego świata.

Misją Humanistycznego Uniwersytetu dla Dzieci jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, by korzystając w pełni ze swych talentów, wiedzy i możliwości, lepiej rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać efektywnie. Uczymy poprzez zabawę i doświadczanie łącząc różnorodne formy aktywnego nauczania. Niezwykle ważne w niej jest zaciekawianie światem i człowiekiem, rozbudzanie chęci i zdolności poznawczych poprzez poznawanie bogatego świata nauki.

Pragniemy rozwijać zainteresowania dzieci w zakresie dziedzin humanistycznych, choć miewamy wykłady i zabawy matematyczne, a planujemy też przybliżać małym studentom inne nauki ścisłe. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich, specjalistów różnych dziedzin humanistycznych, artystów i obcokrajowców prezentujących swoje kraje oraz ich języki i zwyczaje. Pragniemy zainteresować młodych ich korzeniami kulturowymi i historycznymi, w tym historią i kulturą miasta i regionu na tle historii i kultury Europy oraz świata. Chcemy pokazać dzieciom jak ciekawe może być ich dziedzictwo kulturowe oraz nawet najstarsze, lub po prostu zupełnie inne niż nasze, tradycje.